روی هر موضوع برای به اشتراک گذاری تجارب لطفا تجربه های خودتان را در نظرات با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید.

آیا صیغه یک ساعته عده دارد

یکی از انواع عقدهای اجرا شده در قانون مدنی، عقد موقت است که به آن صیغه نیز گفته می شود. صیغه یک ساعته نیز یکی از انواع صیغه است که افراد باید برای به اجرا در آوردن آن، یک سری شروط را رعایت کنند. یکی از شروط مهم برای صیغه یک ساعته، این است که دو طرف راضی باشند، به طوری که به صورت کلامی رضایت خود را برای صیغه موقت بیان کنند. توجه داشته باشید که صیغه یک ساعته نیاز به زمان مشخص و مهریه تعیین شده نیز دارد. یکی از مسائلی که در مورد صیغه موقت وجود دارد، عده است. اینکه آیا صیغه یک ساعته عده دارد یا خیر را باید از سوی مراجع مختلف بررسی کرد. اما با توجه به قوانین موجود، باید برای صیغه موقت نیز، عده رعایت گردد. در ادامه مقاله به بررسی عده در صیغه موقت می‌پردازیم.

ایا صیغه یک روزه هم عده دارد   

یکی از انواع عقدهایی که طبق قوانین اسلام مجاز به انجام آن هستیم، صیغه موقت است. صیغه موقت شرط و شروط خاص خودش را دارد و باید حتما زمان و مهریه آن مشخص باشد. عده صیغه یک روزه یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه داشت. قبل از اینکه عده صیغه موقت را بیان کنیم، باید عده را توضیح دهیم. عده به مدت زمانی گفته می شود که زن پس از جدایی یا مرگ همسر خود مجاز به ازدواج مجدد نباشد. این عده بسته به شرایط هر فرد می تواند متفاوت باشد.

عده ازدواج موقت یا صیغه چه یک روزه باشد، چه یک ساعته، باید رعایت شود. بعد از تمام شدن ازدواج موقت یا بخشش آن از طریق شوهر، اگر فرد عادت ماهیانه داشته باشد، باید به مدت 2 حیض کامل در عده بماند. اما اگر فرد به هر دلیلی عادت ماهیانه نشود و یائسه باشد، باید عده خود را به مدت 45 روز نگه دارد. 

در صورتی که زن پس از ازدواج موقت باردار شود، عده عقد موقت او تا پایان زایمان وی خواهد بود و نمی توان عده را پس از 45 روز پایان داد. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که اگر زن یائسه باشد، باز هم نگه داشتن عده ضروری است.

ایا صیغه یک روزه هم عده دارد   

ممکن است دو فرد صیغه موقت در میان یکدیگر اجرا کرده باشند، اما هیچ دخولی میان آنها صورت نگرفته باشد. طبق حکم شرعی و نظر بسیاری از مراجع، ازدواج موقت بدون دخول عده ندارد. البته اگر با فردی دخول صورت گرفت و صیغه موقت نیز اجرا شده باشد، برای ازدواج با همان فرد نیازی به رعایت عده صیغه موقت نیست و می‌توان مجددا بدون توجه به عده، صیغه موقت را با همان فرد اجرا کرد. اما اگر دخول صورت بگیرد، حتما برای ازدواج با فرد دیگری چه به صورت موقت چه به صورت دائم، باید عده رعایت شود.

حکم شرعی صیغه ساعتی

عده صیغه موقت باید حتما از سوی زن رعایت شود، در غیر این صورت این صیغه صحیح نبوده و حرام است. طبق توضیحات داده شده، حداقل زمان عده برای صیغه ساعتی و موقت 45 روز است که برای زنان یائسه نیز صدق می‌کند. به غیر از شرایط عده، موارد دیگری نیز وجود دارند که تحت عنوان حکم شرعی صیغه ساعتی شناخته می‌شوند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

برای اینکه عقد موقت (ساعتی یا روزانه) صحیح باشد، باید حتما شرایط انعقاد آن رعایت شود. یکی از این شرایط، مدت زمان عقد موقت و مهریه عقد است که باید مشخص شده باشند. اگر این دو مورد رعایت نشوند، عقد موقت صحیح نبوده و کاملا باطل است و از نظر قانونی نیز مورد تایید نیست.

حکم شرعی صیغه ساعتی

ذکر مهریه در صیغه موقت و صحت آن ضروری است. به طوری که فرد باید توانایی پرداخت مهریه پس از عقد موقت را داشته باشد و این مبلغ را به طور کامل پس از تمام شدن زمان عقد پرداخت کند.

زمان عقد موقت نیز باید از همان ابتدا مشخص شود، به طور مثال اگر صیغه موقت برای یک ساعت خوانده شود، پس از اتمام یک ساعت، آن دو نفر دیگر به هم محرم نیستند. پس باید به زمان تعیین شده برای صیغه موقت توجه داشت.

نکته مهم دیگر اینکه فرقی نمی کند که صیغه شما چند ساعت یا چند روز طول کشیده باشد، همه صیغه‌ها اعم از یک ساعته، یک روزه و حتی چند ساعته، عده دارند و باید دقت کنید که طبق حکم شرعی ازدواج موقت، باید عده را نگه داشت.

نوشتن دیدگاه